Studiebureau Verhulst - Erkend tracimatdeskundige en asbestdeskundige

Onze diensten


Expertise en advies op maat van uw sloopopvolgingsplan of asbestattest.

SLOOPOPVOLGINGSPLAN

Als bouwheer, projectontwikkelaar of ontwerper komt u in aanraking met de op- of afbraak van uw infrastructuur en gebouwen. Het Vlarema stelt de verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan als onderdeel van de omgevingsvergunning. Als erkend Tracimatdeskundige kan Studiebureau Verhulst u de nodige studie en begeleiding voorzien. 

Het sloopopvolgingsplan heeft als doelstelling om alle afvalstoffen in kaart te brengen die vrijkomen bij de sloop van een gebouw en/of infrastructuur met aandacht voor de aanwezige gevaarlijke afvalstoffen en stoorstoffen. De laatst vernoemde stoffen dienen selectief verwijderd te worden, zodat de kwaliteit van de  gerecycleerde granulaten afkomstig van het slooppuin gewaarborgd kan worden.

SLOOPOPVOLGING

Sinds 1 juli 2022 is het doorlopen van een traceerbaarheidsprocedure (Tracimat) verplicht voor elke opgemaakt sloopopvolgingsplan dat onderdeel is van een omgevingsvergunning die na deze datum werd ingediend. 

Studiebureau Verhulst kan u naast de opmaak van het sloopopvolgingsplan ook voorzien in de volledige verplichte opvolging van de werken in kader van de traceerbaarheidsprocedure. Na de verwijderings- en ontmantelingswerken van de gevaarlijke stoffen en stoorstoffen wordt een controle op de werf uitgevoerd en via een checklist overgemaakt aan de sloopbeheersorganisatie. Na goedkeuring kan de sloopaannemer zijn puin afvoeren als laagmilieurisicopuin. Na afloop van de werf dient een controleverslag met een oplijsting van de verschillende afgevoerde fracties overgemaakt te worden tot het bekomen van een sloopattest.

Patrimoniumbeheer - Asbest

Als beheerder van uw patrimonium is het vaak moeilijk om het overzicht te bewaren inzake alle regelgeving. Studiebureau Verhulst is uw partner in het begeleiden naar een asbestveilig patrimonium. Op basis van risico, kostprijs voor de verwijdering, combinatie met renovatiewerken, verhuur,... kijken we samen met u om dit doel te bereiken rekening houdend met alle factoren. 

Alles start met een goed gesprek, waarbij we uw patrimonium in kaart brengen op basis van type, bouwjaar, functie,... Na het overlopen van de info kan Studiebureau Verhulst instaan voor de uitvoering van de inspectie (asbestattest en/of asbestinventaris ikv renovatie of normaal gebruik). Eens alles in kaart is gebracht gaan we aan de slag met het opmaken van een plan voor de verwijdering van alle asbest dat verwijderd kan worden en kijken we de mogelijkheden van subsidie na. 

ASBESTINVENTARISATIE

Niet enkel in kader van een renovatie of dakvernieuwing is een asbestinventaris noodzakelijk, ook als werkgever dient van alle patrimonium waar werknemers te werk worden gesteld, een asbestinventaris opgemaakt te worden en jaarlijks te worden vernieuwd.   

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een asbestinventaris in kader van renovatiewerken welke niet vallen onder een omgevingsvergunning (destructief) en een asbestinventaris in kader van welzijn op het werk voor het normaal gebruik van een gebouw (werkgever). 

ASBESTATTEST

Vanaf 23 november 2022 zal het voorleggen van een asbestattest bij verkoop van een gebouw ouder dan 2001 verplicht worden. De opmaak van het asbestattest is mogelijk vanaf half september op het digitaal platform van OVAM. 

Studiebureau Verhulst is procesgecertificeerd als erkend asbestdeskundige voor OVAM en is erkend voor de opmaak van het verplichte asbestattest. Via een visuele inspectie en een beoordeling ter hoogte van uw gebouw(en) zal een overzicht gegeven worden welke asbesttoepassingen zichtbaar zijn en of uw gebouw asbestveilig is. Daarnaast zal het attest advies verlenen op welke manier de asbesttoepassingen verwijderd dienen te worden of hoe je deze kan beheren. Het attest zal bij verkoop opgenomen worden in de compromis en de akte. Tegen 2032 zal elk gebouw van vóór 2001 moeten beschikken over een asbestattest. 


Bestek voor sloop en ontmanteling

Als opdrachtgever wenst u in staat te zijn om de verschillende offertes van uw aannemer sloop te kunnen vergelijken. Hiervoor is de opmaak van een bestek voor de sloop van u gebouw onontbeerlijk. In het sloopbestek worden de bepalingen vastgelegd per kostenpost, zo bent u in staat om de verschillende offertes te vergelijken en beslissing te nemen.  

Omdat elke sloop toch net iets anders is, zorgen we voor een aanpak op maat van uw project. Van werfvoorbereiding tot de eindafwerking van het terrein kunnen vervat worden in de technisch bepalingen die we samen met u bekijken. Tijdens de sloopwerken volgen we samen met u verder de werken op. Als u meer informatie wenst in verband met het verloop van de opmaak van een sloopbestek, aarzel dan niet en neem contact op.

unsplash