Studiebureau Verhulst - Erkend tracimatdeskundige en asbestdeskundige

Vanaf 23 november 2022 zal een asbestattest voorgelegd moeten worden bij verkoop van een gebouw of woning dat dateert van vóór 2001. Het attest bevat informatie over asbest in het gebouw en hoe asbestveilig het gebouw is. 

Voor de opmaak van een asbestattest komt een erkend asbestdeskundige langs en inspecteert het volledige gebouw en bijgebouwen op een specifiek adres of voor de delen die voorwerp zijn van de verkoop. De deskundige beoordeelt de aanwezige of verdachte toepassingen en neemt monsters. Alle bevindingen, mogelijke beperkingen,... worden ingegeven in het digitaal platform van OVAM waarna OVAM een asbestattest aflevert. 


Tegen 2032 zal elk gebouw met een risicobouwjaar van vóór 2001 een asbestattest moeten bezitten. Op deze manier wil OVAM tot een asbestveilig Vlaanderen komen tegen 2040 en eigenaars informeren over de aanwezigheid van asbest in hun gebouwen en het gevaar ervan. De overheid neemt in een aantal gevallen ondersteunende maatregelen (INFO) om de verwijdering van asbest. 


Voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw dient eveneens een asbestattest opgemaakt te worden. Vanaf 2027* zal dit attest ook noodzakelijk zijn bij de verkoop van uw appartement. Het is dan ook belangrijk om als syndicus tijdig uw aanvraag in te dienen voor de opmaak van het attest. 

Verplicht Asbestattest

Met meer dan 15 jaar ervaring in Consultancy is Studiebureau Verhulst uw partner. Vraag vandaag nog uw offerte of neem contact wanneer u meer info wenst. 

Kristof Verhulst - Bestuurder

ASBESTATTEST