Studiebureau Verhulst - Erkend tracimatdeskundige en asbestdeskundige

Sinds kort is het verplicht om de sloopwerken te laten opvolgen voor omgevingsvergunningsaanvragen van na 1 juli 2022. De traceerbaarheidsprocedure start met de opmaak van het sloopopvolgingsplan dat noodzakelijk is om bij de omgevingsvergunningsaanvraag bij te voegen. Het rapport dient conform verklaard te worden door de sloopbeheersorganisatie (Tracimat) bij aanvang van de aanbestedingsprocedure/prijsvraag aan de aannemer. Hou rekening met een 30 dagen tijd die nodig zijn tot het bekomen van een conformverklaring en er wordt een bijdrage gevraagd ter beoordeling van het dossier. De bij de sloopbeheersorganisatie aangesloten aannemer zal bij start van de werken de deskundige aanmelden in het digitaal platform van Tracimat. Na verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen en de stoorstoffen zal de deskundige een controlebezoek uitvoeren en zijn bevindingen overmaken aan Tracimat via het digitaal platform. Eens de werken zijn uitgevoerd, maakt de aannemer de documenten van de afvoer over en kan de deskundige het controleverslag opmaken. Na goedkeuring kan de aannemer zijn sloopattest aanvragen bij Tracimat.  

Sloopopvolgingsplan

Overzicht procedure:

  1. Opmaken Sloopopvolgingsplan (SOP)
  2. Conformverklaring SOP door Tracimat
  3. Aanmelding van deskundige door aannemer
  4. Uitvoeren van 1 of meerdere controlebezoeken
  5. Aannemer kan zijn verwerkingstoelating aanvragen na goedkeuring
  6. Na de uitvoering van de sloopwerken maakt de aannemer alle attesten over
  7. Opmaak van het controleverslag
  8. Aanvraag sloopattest na goedkeuring controleverslag


Meer informatie kan teruggevonden worden op de website van Tracimat (www.tracimat.be)

SLOOPOPVOLGING