Studiebureau Verhulst - Erkend tracimatdeskundige en asbestdeskundige

Welzijn op het werk ikv normaal gebruik van een gebouw - ikv renovatiewerken


ASBESTINVENTARIS

Asbest werd als natuurlijk mineraal met de eigenschappen als goedkoop, vuurbestendig, isolerend, schimmel-bestendig en akoestisch gebruikt voor diverse toepassingen in en rondom gebouwen. Ondanks deze eigenschappen is asbest kankerverwekkend met ziektes als longkanker, mesothelioom, larynx-kanker,... tot gevolg. Tot op vandaag is er naar schatting nog 3,5 miljoen ton asbest aanwezig in Vlaanderen en werd asbest gebruikt in meer dan 3,800 toepassingen.

Sinds 1995 is elke werkgever verplicht om voor zijn gebouwen, waar werknemers tewerkgesteld worden, een asbestinventaris op te maken.  

De asbestinventaris dient conform de Codex Welzijn op het Werk de asbest en asbestverdachte toepassingen op te sommen met vermelding van de risico's en de beheersmaatregelen die getroffen worden ter bescherming van de werknemers. De inventaris dient elk jaar geëvalueerd te worden. Wijzigingen in de toestand van de toepassing of het gebruik van de ruimte waar de toepassing werd vastgesteld kan zorgen voor andere beheersmaatregelen.

Deze asbestinventaris kan niet gebruikt worden bij sloopwerken noch bij renovatiewerken waar geen sloopopvolgingsplan voor dient opgesteld te worden. 

Om werknemers te beschermen die werken uitvoeren aan installaties of renovaties, denk maar aan dakwerkers en loodgieters of lifttechniekers is het sinds 2006 verplicht om voorafgaand aan de werken een 'destructieve' asbestinventaris op te maken voor de uit te voeren werken met risico tot asbestblootstelling. 

“Vraag vandaag nog uw offerte aan! "

kristof@studiebureau-verhulst.be