Studiebureau Verhulst - Erkend tracimatdeskundige en asbestdeskundige
Verplicht Asbestattest

Het asbestafbouwbeleid van OVAM voorziet om tegen 2034 de meest risicovolle asbesttoepassingen te verwijderen. Dit gaat voornamelijk om de niet-hechtgebonden asbesttoepassingen en de asbesthoudende daken en gevels. Tegen 2040 moeten alle andere asbettoepassingen in een slechte staat verwijderd zijn. 


Voor wie verplicht? 

De verplichte verwijdering geldt op vandaag voor alle overheidsgebouwen en infrastructuur. Voor private personen of bedrijven is er nog geen verplichting. Let wel, elk gebouw van voor 2001 dient te beschikken over een asbestattest tegen 2032. Een combinatie van het asbestattest en een asbestinventaris in kader van normaal gebruik als werkgever voor uw gebouwen waar uw personeel tewerkstelt, is dan weer een evidentie om u in regel te stellen. 


Waar kan Studiebureau Verhulst u mee helpen?

Studiebureau Verhulst kan u een integraal pakket aanbieden om uw patrimonium asbestveilig te maken tegen 2034/2040. 

  1. We overlopen met u het patrimonium en de beschikbare documenten (asbestinventarissen, plannen, renovaties,...) en maken op basis hiervan een gedetailleerde offerte.
  2. We werken samen aan een tijdslijn per gebouw voor de inventarisatie en raming van de verwijderingskost.
  3. Voor de aanpak van de asbesthoudende toepassingen maken we indien nodig een technisch bestek op. Kijken we voor de aanbesteding en de beoordeling van de offertes en kunnen de werken eventueel gecombineerd worden met renovatiewerken met een samenwerking van een architect.
  4. Tijdens de uitvoering van de saneringswerken volgen we deze op en sturen bij waar nodig. Hierbij fungeren we als schakel tussen de opdrachtgever en de uitvoerder(s) van de werken. 
  5. Na de uitvoering van de asbestverwijdering actualiseren we het asbestattest of maken we één op voor het gebouw en voegen we de documenten van de asbestverwijdering toe tot het attest. 

Met deze aanpak stelt het als gemeentebestuur, patrimoniumvennootschap, bedrijf, particulier in de mogelijkheid om de juiste beslissingen te nemen met een toekomstvisie in het gezonder maken van uw patrimonium. 


Voor de opmaak van een offerte in kader van een integrale aanpak is een gesprek en overleg van zelfsprekend. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak en komen we graag tot bij u voor de nodige uitleg van onze aanpak. 


Patrimoniumbeheer - Asbestattest

Met meer dan 15 jaar ervaring in Consultancy is Studiebureau Verhulst uw partner. Vraag vandaag nog uw offerte of neem contact wanneer u meer info wenst. 

Kristof Verhulst - Bestuurder