Studiebureau Verhulst - Erkend tracimatdeskundige en asbestdeskundige
Verplicht Asbestattest

Het asbestafbouwbeleid van OVAM voorziet om tegen 2034 de meest risicovolle asbesttoepassingen te verwijderen. Dit gaat voornamelijk om de niet-hechtgebonden asbesttoepassingen en de asbesthoudende daken en gevels. Tegen 2040 moeten alle andere asbettoepassingen in een slechte staat verwijderd zijn. 


Voor wie verplicht? 

De verplichte verwijdering geldt op vandaag voor alle overheidsgebouwen en infrastructuur. Voor private partners is er nog geen verplichting. Let wel, elk gebouw van voor 2001 dient te beschikken over een asbestattest tegen 2032. Een combinatie van het asbestattest en een asbestinventaris in kader van normaal gebruik als werkgever voor uw gebouwen waar uw personeel tewerkstelt, is dan weer een evidentie om u in regel te stellen. 


Waar kan Studiebureau Verhulst u mee helpen?

Studiebureau Verhulst kan u een integraal pakket aanbieden om uw patrimonium asbestveilig te maken tegen 2034/2040. 

  1. We overlopen met u het patrimonium en de beschikbare documenten (asbestinventarissen, plannen, renovaties,...) en maken op basis hiervan een gedetailleerde offerte.
  2. We werken samen aan een tijdslijn per gebouw voor de inventarisatie en raming van de verwijderingskost. In een 2de fase kan er gekeken worden om de werken aan te besteden, de begeleiding van de werken en mogelijkheid tot subsidies. 

Met deze aanpak stelt het als gemeentebestuur, patrimoniumvennootschap, bedrijf, particulier in de mogelijkheid om de juiste beslissingen te nemen met een toekomst visie in het gezonder maken van uw patrimonium. Patrimoniumbeheer - Asbestattest

Met meer dan 15 jaar ervaring in Consultancy is Studiebureau Verhulst uw partner. Vraag vandaag nog uw offerte of neem contact wanneer u meer info wenst. 

Kristof Verhulst - Bestuurder